3D Basisvoorziening

Basisvoorziening 3D is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Basisvoorziening 3D kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000.

 

 

Initiële versie

De topografie is ingewonnen op basis van luchtfoto's uit het jaar dat je kunt kiezen in het menu. Het hoogtemodel is gebaseerd op luchtfoto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met dezelfde actualiteit. Hierdoor treden minder consistentiefouten op.

De data van de BAG en de BGT zijn van 1 januari volgend op het luchtfoto jaar.

Klik hierLink naar een externe pagina voor de productbeschrijving.

Deze versie van Basisvoorziening 3D is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met het ministerie van BZK en de Technische Universiteit Delft. De bestanden zullen jaarlijks worden geactualiseerd.

Gebruik voor verschillende doeleinden

Het 3D-basisbestand kan toegepast worden voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor gemeenten bij de planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

De gemaakte plannen kunnen worden getoetst met behulp van het virtuele 3D-model. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het een waardevol visueel hulpmiddel.

Geïnspireerd? Bekijk dan eens de PDOK 3D-viewerLink naar een externe pagina.

Feedback

We zijn benieuwd naar uw gebruikerservaringen van deze eerste versie van dit landelijk uniform 3D-basisbestand, en de mogelijke onvolkomenheden om het bestand te verbeteren.

Indien u vragen heeft over het product of feedback wilt delen dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of via telefoon 088-1834500.

3D afbeelding