3G-project bij PDOK

PDOK groeit sterk, en dat zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Om succesvol te kunnen blijven, focust PDOK zich daarom op het verder standaardiseren en automatiseren van haar platform. Om die reden is het programma 3G opgezet. 3G staat voor het Generiek, Geautomatiseerd en Gestandaardiseerd verwerken en aanbieden van data via PDOK. 3G omvat ook de Selfservice functionaliteit voor data-aanbieders.

Met het verder inzetten op het ontsluiten van services op een generieke en gestandaardiseerde manier kan PDOK eenduidige services bieden aan gebruikers. Door handmatige processen te automatiseren en generiek te maken zal de kans op fouten nihil zijn. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de services en metadata (i.h.k.v. bijvoorbeeld INSPIRE rapportages aan de EU). Verder automatiseren betekent ook dat nieuwe wensen of wijzigingen in standaarden snel en met lagere kosten door te voeren zijn. Hiermee heeft de data-aanbieder zelf meer controle op eigen services en diensten.

PDOK ontwikkelt componenten die voldoen aan het 3G principe. Het betreft generieke componenten die verantwoordelijk zijn voor het geautomatiseerd verwerken van data en het maken van gestandaardiseerde services (zoals WMS en Atomfeed). Daarnaast worden er afspraken met data-aanbieders gemaakt over het generiek aanleveren van data en specificaties. Met Geonovum als adviespartner wil PDOK borgen dat de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van dit proces en de standaarden. Onderlinge afspraken en standaarden tussen PDOK en de providers zijn nodig om die generieke componenten en geautomatiseerde processen in te richten, die vervolgens ingezet en gebruikt kunnen worden. De componenten worden infrastructuur-onafhankelijk ingericht.

Voor meer inhoudelijke informatie over het 3G-project, zie de nieuwsbrievenLink naar een externe pagina die PDOK hierover uitgeeft.

 

Afbeelding van 3g en PDOK