INSPIRE

 

Het platform PDOK is hét dataplatform waar INSPIRE verplichte geodatasets worden beheerd en ontsloten. PDOK is expert op het gebied van INSPIRE-eisen ten aanzien van:

  • metadata van de webservices
  • webservices
  • ontsluiten van geodata conform INSPIRE
  • INSPIRE rapportage

De eisen die Europa stelt (INSPIRE) aan geodata en bijbehorende webservices zijn hoog en complex. Doordat PDOK veel INSPIRE verplichte geodatasets ontsluit, is zij in staat om kennis op te bouwen en te borgen in haar gestandaardiseerde verwerkingsstraten.

PDOK beheert ook het Nationaal Georegister (NGR)Link naar een externe pagina, de discovery service van INSPIRE.

Voor meer informatie over de INSPIRE dienstverlening van PDOK neem dan met ons contactLink naar een externe pagina op.