Selfservice

 

Het platform PDOK streeft naar standaardisatie, het generiek en geautomatiseerd verwerken van geodata. In dit concept past een selfservice portaal.

PDOK is ingericht om zoveel mogelijk selfservice aan te bieden voor zowel de data-aanbieder als de data-afnemer.

Bijvoorbeeld met: