FAQ BGT downloadservice

17 maart 2021

Ik selecteer enkele objecten en krijg een groot gebied in de download?

De download functionaliteit bij PDOK is niet ontworpen voor het downloaden van enkele objecten. De download bevat minimaal de objecten die binnen het interessegebied vallen. De eenheden van levering zijn vierkanten waardoor in de levering meer objecten zitten dan uitsluitend het interessegebied.

Wat betekent “Custom” in de download API?

De API bevat een endpoint “Custom” waarmee het interessegebied als geofilter meegegeven wordt. De waarde van dit interessegebied (geofilter) wordt gespecificeerd in het Well-known text (WKT) formaat. Alleen Polygon en MultiPolygon objecten zijn hierbij toegestaan waarbij inner rings niet worden ondersteund. De coördinaten worden geïnterpreteerd volgens EPSG:28992.

Welke features bevatten welke downloads.

Er zijn twee varianten van de landelijk downloads gemaakt, één met en één zonder Plaatsbepalingspunten. Dit hebben we gedaan omdat niet iedereen geïnteresseerd is in de plaatsbepalingspunten en dit objecttype zeer veel data bevat. Voor de downloads op interessegebied “Custom” kan de afnemer zelf bepalen welke features gedownload moeten worden.

Welke downloads bevatten historische BGT objecten?

Alleen gmllight en citygml bevatten historische objecten. Het Stufgeo format bevat alleen actuele objecten.

Hoe wordt historie bepaald in de downloads?

Objecten waarbij het veld “Eindregistratie” een waarde heeft worden in de downloads als historisch gezien ongeacht de waarde van “terminationdate”.

Hoe actueel is de data?

Dagelijks om 4 uur s’nachts wordt de data vanuit de landelijke voorziening aan deze download functionaliteit geleverd. Hierna vindt verwerking plaats en komt de data beschikbaar op PDOK. De actualiteit van de data is te zien op het startscherm van de downloadviewer en op te halen via de API via het “Get /Dataset” endpoint.

BGT Bronhouders kunnen ook het Stufgeo formaat data uit Bravo (https://www.svb-bgt.nl/) halen. Wat zijn de verschillen?

– Bravo is alleen toegankelijk voor geregistreerde bronhouders.
– De PDOK downloadfunctionaliteit Deze download voorziening is geoptimaliseerd voor bulk downloads.
– Actualiteit, Bravo heeft de realtime BGT data, de PDOK downloadfunctionaliteitdeze download voorziening wordt dagelijks bijgewerkt. In Bravo is de actualiteit van het bericht “” gelijk aan de actualiteit van de data, deze downloadvoorziening de PDOK downloadfunctionaliteit is dag-actueel.
– In Bravo is selectie voor een klein aantal (enkele) objecten mogelijk.
– Bij de PDOK downloadfunctionaliteit kunnen plaatsbepalingspunten ontbreken voor objecten die gedeeltelijk buiten het selectie gebied vallen.

Er ontbreken plaatsbepalingspunten voor specifieke objecten in StUFGeo?

Ontbrekende plaatsbepalingspunten bij BGT objecten ontstaan aan de randen van de geleverde tiles (tegels). In het BGT datamodel is er geen strakke koppeling tussen plaatsbepalingspunten en objecten. Aan de randen van de geleverde tiles worden de plaatsbepalingspunten meegeleverd die op de tiles vallen. Objecten worden niet gesplitst dus aan de randen zijn er objecten die gedeeltelijk buiten de tile vallen. Voor deze objecten ontbreken zo een aantal plaatsbepalingspunten.

De PDOK BGT view services geven andere data dan beschikbaar in deze downloads?

– De BGT WMTS services worden dit najaar vervangen en aangesloten op deze nieuwe infrastructuur.
– Er kunnen nu verschillen zijn in (dag) actualiteit.
– Verder kunnen er nu fouten zichtbaar worden in de data in de bestaande viewservices.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige productie omgeving en de nieuwe downloadservice?

– De download URL’s zijn gewijzigd.
API’ s zijn veranderd Vaste kaartbladen zijn vervangen door het downloaden van interessegebieden.
– Bij het downloaden van interessegebieden is selectie van features mogelijk.
– Downloads draaien op andere infrastructuur.
– Fouten en storingen m.b.t. trage downloads zijn verholpen.
– Unieke URL’s worden per download gecreëerd.

Zijn er wijzingen in uitleverformaten tussen de huidige productie omgeving deze downloadservice?

– In Stufgeo niet.
– In GML light worden datum-tijd velden worden nu zonder “.000” milliseconden geleverd in de GML.
– In CityGML worden alleen eindRegistratie, publicatieDatum zonder “.000” milliseconden geleverd.

De URL’s voor de BGT downloads zijn anders opgebouwd dan de URL’s voor DKK V4?

De verschillen in de URL’s met de DKK v4 komen omdat de API strategie veranderd is na livegang van DKK V4 en dat de DKK op andere productie infrastructuur draait. Bij grote wijzingen in model of infrastructuur van de DKK services, zullen we dan voor de DKK ook de nieuwe API strategie gaan toepassen en gebruikers gelegenheid geven om naar veranderde URL’s te migreren.

Voor welke registraties zijn mutatiedownloads beschikbaar op PDOK?

De mutatiedownloads zijn een uitbreiding van de volledige downloads en zijn beschikbaar voor Digitale Kadastrale Kaart Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Waar kan ik een beschrijving vinden van BGT-mutatiedownloads?

Een beschrijving van het BGT-mutatieformaat is te vinden via deze URL https://www.pdok.nl/bgt-mutatie.

Waarom wordt er een extra id in ml:was en ml:wordt opgenomen in de mutatiebestanden?

De ontwerpkeuzes uit het mutatiemodel worden beschreven in https://github.com/PDOK/schemas-mutatielevering. Wijzingen aan een versie zijn zo uniek aan te duiden en te traceren.

In een mutatiebestand komen soms dubbele GML ID’s voor?

Het XML mutatie formaat is een afgeleide van GML. Binnen een GML-feature collection is het niet toegestaan om meerdere features met hetzelfde GML ID te hebben. Het mutatie formaat maakt echter gebruik van een "was/word" constructie. Wanneer je meerdere mutaties op hetzelfde feature binnen een feature collection hebt, zal dus altijd de "word" van de eerste mutatie hetzelfde GML ID hebben als de "was" van de daaropvolgende mutatie. Mutaties moeten echter wel op de juiste volgorde worden verwerkt, daarom zitten mutaties op hetzelfde feature in hetzelfde bestand. Hierdoor ontstaat de situatie dat er dubbele GML ID's in hetzelfde bestand voor komen.

Waarom verschilt het wordt-id van het was-id bij de mutatie waarbij in de wordt de eindregistratie van de versie wordt ingevuld?

Mutatiemodel staat los van het BGT-historie model. Het beëindigen van een BGT-object is een wijzing voor het mutatiemodel. Een attribuut (eindregistratie) krijgt een andere waarde in een wijzing met een verwijzing naar een was-id en nieuw unieke wordt-id.

Ik heb een andere vraag over de BGT downloads, wat moet ik doen?

Kijk op https://geoforum.nl/c/datasets/bgt om meer te weten over de downloads of stel een vraag op dit geoforum.

Ik wil de BGT, DKK en/of TOPNL (BRT) downloaden en zie dat er download API’s zijn (OAS). Is hier een stappenplan voor?

dat is er. Het stappenplan kunt u hier vinden.