Data analyse met Kadaster Knowledge Graph


Er is steeds meer geodata, en deze data gecombineerd kan tot mooie inzichten leiden. Hiervoor is de Kadaster Knowledge Graph opgericht waarmee veel geodata integraal bevraagbaar is met behulp van query-talen. Echter niet iedereen spreekt query -talen, maar door het inzetten van o.a. AI zijn we nu zo ver dat iedereen de mogelijkheden van data analyse kan ervaren op geodata.

In deze workshop (of presentatie) zal iedereen een data analyse (query) gaan uitvoeren op de Kadaster Knowledge Graph, en daarmee de kracht van geodata en de mogelijkheden van data analyse ervaren. Inclusief demo met VR

Spreker(s)
Kadaster/Erwin Folmer