Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL en TOPraster Historie

De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data. Op deze pagina worden per TOPNL en TOPraster product de voorgaande jaren als landelijke download aangeboden.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. De TOPraster bestaat uit: TOP25raster, TOP50raster, TOP100raster, TOP250raster, TOP500raster en TOP1000raster.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (BRT-A)

De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT-A bestaat in vier thema's: standaard, grijs, pastel en water.

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Drone no-fly zones

Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

Thema
Transport
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Fietsknooppunten

Bestaande Regionale Fietsknooppunten, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Geluidskaarten (RWS)

De service geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016, 2011 en 2006. De service geeft de gemiddelde etmaalwaarde en de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) van deze jaren weer. 

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Geluidskaarten (IenW)

De geluidsbelasting (Spoorwegen en Schiphol) wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidsbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De kaarten zijn gemaakt voor de situatie in 2016.

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Ministerie IenW
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Landelijke fietsroutes

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Landelijke Fietsroutes

Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Landelijke wandelroutes

Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

Thema
Transport
Organisatie
Stichting Wandelnet
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Liander elektriciteitsnetten

Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander.

Thema
(Civiele) Structuren
Transport
Maatschappij
Organisatie
Liander
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Nationaal Wegen Bestand (NWB)

Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover voorzien van straatnaam of nummer. 

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Noordzee Vaarwegmarkeringen 

Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

Thema
Grenzen
Transport
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

OpenTopo

Het OpenTopo kaartbeeld betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. 

Thema
(Civiele) Structuren
Geo Wetenschappelijke Data
Binnenwater
Grenzen
Hoogte
Locatie
Referentie Materiaal Aardbedekking
Transport
Organisatie
IFV
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Regionale fietsnetwerken

Thema
Transport
Natuur en Milieu
Organisatie
Stichting Landelijk Fietsplatform
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Regionale wandelnetwerken

Thema
Locatie
Transport
Organisatie
Stichting Wandelnet
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Scheepvaart Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Het Scheepvaart verkeersscheidingsstelsel bevat kilometerpunten op de as van de vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat, Ankergebieden, vaargeulen, begrenzing en zonering. Deze dataset is aangemerkt als INSPIRE As-Is bron voor EU-doelen.

Thema
Binnenwater
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Spoorwegen

Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

Thema
Transport
Organisatie
Prorail
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Download Service Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Thema
Transport
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Downloads
Details bekijken

Vaarweg Informatie Nederland (VIN)

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend (Classificatie vaarwegen aan de hand van de internationale klasse-indeling 1992)

Thema
Binnenwater
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Vervoersnetwerken (Kadaster)

INSPIRE Gemeenschappelijke TransportNetwerken - Gemeenschappelijke transport elementen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

Thema
Transport
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Vervoersnetwerken (RWS)

Vervoersnetwerken bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen en wegen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Weggegevens

De dataset Weggegevens bevat op dit moment de lagen maximum snelheden en rijstroken van de rijkswegen.

Thema
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken