Asbest scholenkaart

De Asbest scholenkaart bevat een kaart met kleuren waarmee een indicatie gegeven wordt of er asbest aanwezig is in het schoolgebouw. De informatie is afkomstig van basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs.

Thema
Maatschappij
Organisatie
Ministerie BZK
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

CBS Aardgas- en elektriciteitslevering

Deze dataset bevat Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

Thema
(Civiele) Structuren
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Bevolkingskernen

Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Postcode statistieken

Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (postcode4) of volledige postcode (postcode6).

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Provincies

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Vierkantstatistieken

Het bestand CBS vierkanten bevat statistische gegevens per 100m x 100m of 500m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

CBS Wijken en Buurten

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. 

Thema
Grenzen
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

Thema
Landbouw en Veeteelt
(Civiele) Structuren
Maatschappij
Natuur en Milieu
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

Thema
(Civiele) Structuren
Locatie
Maatschappij
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Human Health Statistics Netherlands (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset voor gezondheid bevat aantallen doctoren en doden per 100.000 inwoners per NUTS2 (=provincie).

Thema
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2018

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Thema
Binnenwater
Maatschappij
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Liander elektriciteitsnetten

Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander.

Thema
(Civiele) Structuren
Transport
Maatschappij
Organisatie
Liander
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Overheidsdiensten

Het handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. Dit betreft een niet-geharmoniseerde INSPIRE subset (annex III), thema Administratieve, sociale en overheidsdiensten

Thema
Maatschappij
Organisatie
KVK
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Population Distribution (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset voor de bevolkingsspreiding bevat het aantal inwoners per gemeente, NUTS2 (=provincie) en 1km2 grid volgens het Europese coördinatenstelsel ETRS89: LAEA

Thema
Maatschappij
Organisatie
CBS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Thema
Maatschappij
Natuur en Milieu
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken