• Ecotopen

  Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

  Thema
  Natuur en Milieu
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Habitatrichtlijnen

  Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Vogelrichtlijnen

  Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

  Thema
  Spreiding van soorten
  Organisatie
  EZ
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken