Ecotopen

Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. 

Thema
Natuur en Milieu
Spreiding van soorten
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Habitatrichtlijnen

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Invasieve Exoten

Invasieve exoten in Nederland conform de aanlevering aan Europa.

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Vogelrichtlijnen

Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Thema
Spreiding van soorten
Organisatie
EZ
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads