• Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

  INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

  Thema
  (Civiele) Structuren
  Locatie
  Maatschappij
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Publiekrechtelijke Beperking

  WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken
 • Ruimtelijke plannen

  Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

  Thema
  Planning Kadaster
  Organisatie
  Kadaster
  Ontsluitingen
  Geo Services / Downloads
  Details bekijken