Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en TOP10NL, beheerd door het Kadaster.

Thema
(Civiele) Structuren
Locatie
Maatschappij
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Publiekrechtelijke Beperking

WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Ruimtelijke plannen

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads
Details bekijken

Terugmeldingen

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit de Basisregistraties

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services
Details bekijken