Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster.

Thema
Planning Kadaster
(Civiele) Structuren
Locatie
Maatschappij
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Publiekrechtelijke beperkingen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Ruimtelijke plannen

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
Geo Services / Downloads

Terugmeldingen

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit de Basisregistraties

Thema
Planning Kadaster
Organisatie
Kadaster
Ontsluitingen
RESTful API / Geo Services