• Noordzee Vaarwegmarkeringen¬†

  Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

  Thema
  Grenzen
  Transport
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Oppervlaktewaterlichamen

  Landsdekkende service van oppervlaktewaterlichamen voor het beheersgebied van RWS samengesteld uit de deelgebieden (districten) als lijnen- en vlakken. Oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

  Thema
  Binnenwater
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Schelpdierwater

  Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

  Thema
  Natuur en Milieu
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken
 • Stort- en Loswallen

  Service van stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen: vastgelegd m.b.v. WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- en loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten (voornamelijk in het kustfundament).

  Thema
  Grenzen
  Oceanen
  Organisatie
  RWS
  Ontsluitingen
  Geo Services
  Details bekijken