Noordzee Vaarwegmarkeringen 

Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

Thema
Grenzen
Transport
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Oppervlaktewaterlichamen

Landsdekkende service van oppervlaktewaterlichamen voor het beheersgebied van RWS samengesteld uit de deelgebieden (districten) als lijnen- en vlakken. Oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Thema
Binnenwater
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Schelpdierwater

Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Thema
Natuur en Milieu
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken

Stort- en Loswallen V2

Service van stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn 2 soorten stort- en loswallen: vastgelegd m.b.v. WBR vergunning incl. milieubesluiten en stort- en loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten (voornamelijk in het kustfundament).

Thema
Grenzen
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services
Details bekijken