Noordzee Vaarwegmarkeringen 

Drijvende (boeien) en vaste markeringen van vaargeulen Nederland  incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee

Thema
Oceanen
Grenzen
Transport
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services

Schelpdierwater

Schelpdierwater bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Thema
Natuur en Milieu
Oceanen
Organisatie
RWS
Ontsluitingen
Geo Services