Over de PDOK download viewers

PDOK stelt voor een aantal datasets een zogenaamde download viewer beschikbaar. Met behulp van deze viewer kunnen gebruikers een volledige dataset downloaden. Dit kan ook voor een zelf gekozen en getekend gebied. Standaard worden alle objecttypes (features) in een download meegenomen maar de viewers geven ook de mogelijkheid om objectypes in de download uit te sluiten. Momenteel biedt PDOK een download viewer voor de volgende datasets:

Deelselecties (tekenen) en overshoot

Bij het tekenen van een deelgebied is het belangrijk dat de grenzen elkaar niet kruisen. Er verschijnt een melding wanneer dit het geval is. Na het tekenen van een gebied kan een keuze gemaakt worden voor de gewenste objecttypes (features) en het gewenste outputformaat (beperkt beschikbaar).

Belangrijk om te melden is dat in de meeste gevallen meer data wordt meegeleverd dan het gekozen (getekende) deelgebied. Om een goede performance te kunnen bieden bereidt PDOK downloads voor door voorgedefinieerde deelgebieden klaar te zetten. In de download worden de voorgedefinieerde gebieden die “geraakt” worden bij het tekenen meegeleverd.

Download API’s

De download viewers maken gebruik van de PDOK download API’s. Met deze API’s kun je periodiek de gewenste selectie (alle gegevens of een deelgebied) automatisch downloaden. Voor sommige datasets is het ook mogelijk om mutaties van een dataset te downloaden.