Frequently Asked Questions OGC API

 

Wat zijn OGC API’s?

De OGC API’s zijn interface standaarden ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) en geven toegang tot verzamelingen van geospatiale gegevens.

Wat zijn OGC API Features?

De OGC API Features zijn bevragingservices en in de toekomst een vervanger van de huidige Web Feature Service (WFS).

Het doel van de OGC API Features is om een gestandaardiseerde manier te bieden voor het opvragen en bewerken van geografische kenmerken en gerelateerde gegevens uit de beschikbaar gestelde datasets.

Door het toepassen van deze standaard is open GEOdata, open data voorzien van geografische gegevens, meer toegankelijk buiten het GEOdomein. Het maakt het eenvoudiger voor (web-) ontwikkelaars om geografische gegevens te benaderen en te gebruiken in hun toepassingen.

Wat kan je met de OGC API Features?

Elke dataset met OGC API’s is toegankelijk via een landingpage (en in de toekomst via een feature catalog). Hierdoor zijn de OGC API Features goed vindbaar. Er is een OpenAPI Specificatie gerealiseerd en er is een duidelijk overzicht van de conformiteit aanwezig. Zowel de landingpage als de collections zijn voorzien van metadata. De machinale verwerking en menselijke interpretatie van data is gerealiseerd door in diverse formaten (GeoJSON, JSON, JSON-FG en HTML) de data toegankelijk te maken. Via de HTML kan genavigeerd worden naar de diverse functies (Tiles, Styles, Features en 3D Geovolumes).

Hoe kan je data bevragen met OGC API Features en resultaten delen?

Het is mogelijk om data via een selectiegebied (BBOX) te bevragen. Per bevraging worden maximaal 1000 objecten geleverd en het is toegestaan om hiermee te pagineren. Daarnaast is met de realisatie van part 1 en part 2 filtering mogelijk op een ID en op peildatum. Het gevonden item is vervolgens via een link te delen.

Welke standaarden zijn van toepassing op de OGC API Features?

De Features leunen op de wereldwijde standaard voor RESTful APIs. Met het volgen van de OGC API standaarden (zoals opgenomen in de conformance API bij elke dataset) zijn de API’s via PDOK beschikbaar gesteld. Daarnaast is de Nederlandse API strategie gevolgd en zijn de API design rules toegepast. Specifiek voor de Vectortiles is ook de praktijkrichtlijn Vector tiling toegepast, opgesteld door Geonovum.

Waar kan ik de OGC API’s vinden?

Je kunt de OGC API Features vinden door de endpoint URL van de service te gebruiken. Deze URL is via het PDOK-platform verstrekt door de aanbieder van de gegevens en vooralsnog vindbaar via de website van PDOK op www.pdok.nl/datasets.

PDOK heeft op dit moment alleen voor de dataset van de Basisregistratie Grootschalige Features gerealiseerd. Deze zijn via deze landingpage te vinden of direct via de OpenAPI Specificatie van de BGT.

Welke soorten gegevens kan ik opvragen met de OGC API Features?

Met de OGC API Features kun je geografische kenmerken opvragen afhankelijk van de beschikbare dataset.

Kijk voor meer details op de collection api van de desbetreffende dataset.

Met welke updatefrequentie wordt data bijgewerkt?

Per dataset kan de actualiteit van de gegevens verschillen. Op de landingspagina van elke dataset wordt de actualiteit weergegeven. PDOK kiest ervoor om de actualiteit van de services en API’s per dataset te behouden.

Welke projecties zijn beschikbaar?

Alle door PDOK gerealiseerde OGC API’s zijn beschikbaar in drie projecties:
  • NetherlandsRDNewQuad
  • EuropeanETRS89_LAEAQuad
  • WebMercatorQuad

Welke zoomlevels zijn beschikbaar?

Bij de realisatie van de dataset in OGC API’s is vastgesteld in welke zoomlevels de data beschikbaar is gesteld. Via de metadata van de Tiles wordt per Tileset de zoomlevels van de implementatie getoond.

Zijn er beperkingen bij het gebruik van de OGC API Features?

Ja, er kunnen beperkingen zijn afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld door de aanbieder van de gegevens. Dit kunnen beperkingen zijn op het aantal verzoeken, het gebruik van de gegevens voor commerciële doeleinden, enz. Per aangeboden dataset zijn verschillen mogelijk. In de metadata is opgenomen welke voorwaarden er zijn aan het gebruik van de data.

Waar kan ik meer informatie vinden over de OGC API Features?

Je kunt meer informatie vinden over de OGC API Features via de website van PDOK. Hier is ook een link opgenomen naar de officiële website van het Open Geospatial Consortium (OGC). Ook is informatie beschikbaar via Geonovum.

De data specifieke informatie is terug te vinden via websites en publicaties van de aanbieder van de data. Het Geoforum is de community om kennis en gebruik van de data (OGC webservices en OGC API’s) met elkaar te delen. PDOK faciliteert deze community waar data-aanbieder en data-afnemer bijeen komen.