Features (via OGC API’s)

 

OGC API Features

Met de OGC API Features kunnen gebruikers geografische gegevens via collecties en simpele querymogelijkheden, downloaden en vervolgens gebruiken voor analyse, visualisatie of andere toepassingen. De gegevens bestaan altijd uit één of meerdere features (objecten) met een geometrie en bijbehorende kenmerken (attributen), waarbij items afzonderlijk via een deeplink zijn te benaderen.

PDOK maakt eenduidig bevragen mogelijk

Met de PDOK Features kan de inhoud van de dataset gericht bevraagd worden. Dit is via het HTML format gericht op menselijke interactie en via JSON bedoel voor machine interactie.

De huidige specificaties bieden de mogelijkheid om al dan niet met behulp van een selectiegebied de dataset te bevragen. Met maximaal 1000 objecten per bevraging binnen een geselecteerde projectie, per peildatum en of per selectiegebied worden de resultaten geleverd. Het is mogelijk om vervolgens te pagineren naar de volgende reeks.

Kijk ook eens naar de Frequently Asked Questions (FAQ) voor meer informatie.

PDOK levert Features (OGC API Features)

De OGC API Features is een variant binnen de samenhangende bundel van de bij de dataset beschikbaar gestelde diverse OGC API’s. Via de startpagina met metadata zijn alle mogelijkheden eenduidig zichtbaar. Zo heeft de data-aanbieder de collectie met een foto verduidelijkt, beschikt de collectie over een goede omschrijving en zijn heldere keywords opgenomen om te zijner tijd gemakkelijk over collections heen te kunnen zoeken naar bruikbare data.

Er is een HTML landingspagina ontwikkeld volgens de specificaties die op eenduidige wijze inzicht geeft in de beschikbare API’s. Via de OpenAPI specificatie per dataset kunnen developers direct aan de slag met de beschikbare informatie.

PDOK toont de features op de kaart

Het is mogelijk om aan de hand van het kaartje en een boundingbox features te vinden. De styling van het kaartje is simpel, maar het levert per item alle beschikbare informatie uit de dataset. Voor de BGT is de filter op lokaal_id opgenomen waardoor het voor ingewijden mogelijk is om direct naar het juiste item te navigeren en die informatie te bevragen. Uitgebreide mogelijkheden om te kunnen filteren zijn onderdeel van de Part 3 en volgende specificaties.

Voorbeeld visualisatie van de OGC API met pand

Bij iedere dataset met OGC API Features zorgt PDOK voor een of meerdere collectie van items. Voor de Basisregistratie Topografie is bijvoorbeeld het feature Pand beschikbaar met alle items en bijbehorende attribuutinformatie.

PDOK stopt niet met ondersteuning WFS

PDOK is niet voornemens om te stoppen met ondersteuning van de WFS als gevolg van de komst van de OGC API Features. De bestaande GIS gebruikers uit het GEO domein maken veelvuldig gebruik van specifieke tooling (zoals QGIS, ARCgis e.a.). Deze community en daarmee ook leveranciers in de community hebben tijd nodig om de API’s tot standaard te verheffen, waardoor het volgens onze schatting nog wel een aantal jaar kan duren voordat de overstap volledig is gemaakt naar de nieuwe OGC API’s.