Geo-informatie: fundament onder ruimtelijke opgaven van nu en morgen

 

De geodata uit (basis)registraties in PDOK vormen het fundament waarop we, letterlijk en figuurlijk, bouwen in Nederland. Maatschappelijke opgaven, maar ook beheer van de openbare ruimte vragen om een andere organisatie van geo-informatie. Zodat deze een samenhangend beeld van de leefomgeving biedt – een beeld waarover iedereen kan beschikken en waarmee je kunt in- en uitzoomen naar behoefte. En waarmee tal van aanvullende data kunnen worden verbonden. Vanuit het programma Zicht op Nederland bij het ministerie van BZK wordt met partners hard gewerkt aan deze toekomst. We werken daarbij vraaggestuurd. Welke vraag heb jij?

Spreker(s)
BZK/Ruud van Rossem