Geo services - PDOK

Dataset: Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd)

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. De Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd) (WMS)

Type wms
URL http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wms?request=getcapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Beschermde gebieden Natura2000 (INSPIRE Geharmoniseerd) (WFS)

Type wfs
URL http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wfs?request=getcapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata