Geo services - PDOK

Dataset: Bodemgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Bodemgebruik themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. Bodemgebruik dataset vertegenwoordigt ruimtelijke informatie over verschillende soorten fysieke bedekking van het aardoppervlak, b.v. bossen, graslanden, akkerlanden, water, bebouwd gebied, etc..

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Bodemgebruik (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

INSPIRE Bodemgebruik themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. Bodemgebruik dataset vertegenwoordigt ruimtelijke informatie over verschillende soorten fysieke bedekking van het aardoppervlak, b.v. bossen, graslanden, akkerlanden, water, bebouwd gebied, etc..

Type wms
URL https://service.pdok.nl/kadaster/lc/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata