Geo services - PDOK

Dataset: Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd)

INSPIRE Hydrografie zoals bedoeld in de beschrijving van de zee, meren, rivieren en andere wateren, met hun verschijningsvormen.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Hydrografie - Physical Waters (WMS)

INSPIRE Hydrogafie - Physical Waters themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer sluizen, stuwen, droogvallende  kustgebieden en constructies.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/kadaster/hy/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata