Geo services - PDOK

Dataset: Landelijke fietsroutes

De Landelijke fietsroutes heeft de service vernieuwd. deze kent nu een hogere update freqeuntie. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Landelijke fietsroutes (WMS)

Bestaande Landelijke Fietsroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Landelijk Fietsplatform.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/fietsplatform/landelijke-fietsroutes/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata