Geo services - PDOK

Dataset: Mossel- en oesterhabitats

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Mossel- en oesterhabitats (WMS)

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) in het kader van de beleidsmonitoring. De opdrachtgever is de Directie Agro en Natuur / Dierlijke Agroketens en Voedselkwaliteit. De contouren van de mossel- en oesterbanken zijn niet definitief. De contouren zijn ofwel door veldwerk nieuw ingetekend ofwel uit voorgaande  jaren overgenomen. Contouren kunnen worden bijgesteld tot twee jaar na opname. Voor meer informatie over de inwinningsmethodiek zie http://edepot.wur.nl/318028.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselenoesterhabitats/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Mossel- en oesterhabitats (WFS)

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) in het kader van de beleidsmonitoring. De opdrachtgever is de Directie Agro en Natuur / Dierlijke Agroketens en Voedselkwaliteit. De contouren van de mossel- en oesterbanken zijn niet definitief. De contouren zijn ofwel door veldwerk nieuw ingetekend ofwel uit voorgaande  jaren overgenomen. Contouren kunnen worden bijgesteld tot twee jaar na opname. Voor meer informatie over de inwinningsmethodiek zie http://edepot.wur.nl/318028.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselenoesterhabitats/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata