Geo services - PDOK

Dataset: Mosselzaad invanginstallaties

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Mosselzaad invanginstallaties (WMS)

Percelen, in rijkseigendom, waarop mosselzaadinvanginstallatie's zijn toegestaan. Een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) is een in de bodem verankerde constructie bestaande uit touwen en netwerk, waarmee mosselbroed wordt ingevangen in de waterkolom. Dit mosselbroed (ook wel mosselzaad genoemd) wordt geoogst van de constructie en verder opgekweekt tot consumptiemosselen op schelpdierpercelen. In dit bestand wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende type:, 1. MZI gebieden volgens uitvoering visserij regeling, 2. MZI percelen uitgegeven door Productschap mosselen, 3. MZI percelen van experimenteerders:

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselzaadinvanginstallaties/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Mosselzaad invanginstallaties (WFS)

Percelen, in rijkseigendom, waarop mosselzaadinvanginstallatie's zijn toegestaan. Een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) is een in de bodem verankerde constructie bestaande uit touwen en netwerk, waarmee mosselbroed wordt ingevangen in de waterkolom. Dit mosselbroed (ook wel mosselzaad genoemd) wordt geoogst van de constructie en verder opgekweekt tot consumptiemosselen op schelpdierpercelen. In dit bestand wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende type:, 1. MZI gebieden volgens uitvoering visserij regeling, 2. MZI percelen uitgegeven door Productschap mosselen, 3. MZI percelen van experimenteerders:

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselzaadinvanginstallaties/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata