Geo services - PDOK

Dataset: Natuurmeting Op Kaart (NOK)

De Natuurmeting Op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

NOK2010 (WMS)

De Natuurmeting op Kaart 2010 (NOK2010) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2010. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2010-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS., Er zijn in hoofdlijn 2 instrumenten om de EHS te realiseren. 1: Percelen worden aangekocht (meestal door DLG) en ingericht. Deze percelen levert DLG door aan een terreinbeheerder. Het moment van doorlevering kan voor of na de inrichting zijn. En 2: Particulier natuurbeheer., De informatie uit beide lijnen is op kaart gezet., Voor meer informatie: zie het rapport 'Natuurmeting op Kaart 2010 - De realisatie van EHS en RodS op 1-1-2010'.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2010/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2011 (WMS)

De begrenzing van de EHS (1-1-2011) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2011. Zowel concrete begrenzingen als zoekgebieden zijn opgenomen voor nieuwe natuur, Recreatie om de Stad (RodS), Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) en bufferzones. , , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010 en 2011 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2011., , Toelichting legenda: 1) "Begrensd als EHS": Alle concreet als Nieuwe natuur, natte natuur en deltanatuur begrensde gebieden 2) "Begrensd als Robuuste verbinding": Alle concreet als Robuuste verbinding begrensde gebieden 3) "Begrensd als RodS": Alle concreet als Recreatie om de Stad begrensde gebieden.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2011/wms?request=GetCapabilitie&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2011 (WFS)

De begrenzing van de EHS (1-1-2011) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2011. Zowel concrete begrenzingen als zoekgebieden zijn opgenomen voor nieuwe natuur, Recreatie om de Stad (RodS), Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) en bufferzones. , , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010 en 2011 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2011., , Toelichting legenda: 1) "Begrensd als EHS": Alle concreet als Nieuwe natuur, natte natuur en deltanatuur begrensde gebieden 2) "Begrensd als Robuuste verbinding": Alle concreet als Robuuste verbinding begrensde gebieden 3) "Begrensd als RodS": Alle concreet als Recreatie om de Stad begrensde gebieden.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2011/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2011 (WMTS)

De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL uit de Basisregistratie Topografie (BRT) met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BRT Achtergrondkaart is beschikbaar in vier verschillende thema's: standaard, grijs, pastel en water., \t\t\t\t\t\t\t\t De BRT Achtergrondkaart wordt ontsloten in de projecties: EPSG 28992 (RD), EPSG 25831 (ETRS89 UTM zone 31N) en EPSG 3857 (WGS84 WebMercator).

Type wmts
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2011 (TMS)

Type tms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/nok2011/EPSG:28992
Metadata Service Bekijk de metadata

NOK2012 (WMS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2012) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2012. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011 en 2012 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2012. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2012/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2012 (WFS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2012) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2012. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011 en 2012 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2012. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2012/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2013 (WMS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2013) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2013. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2013. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2013/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2013 (WFS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2013) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2013. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2013. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2013/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2014 (WMS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2014) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2014. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2014. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2014/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

NOK2014 (WFS)

De status van de verwerving en inrichting van de EHS (1-1-2014) zoals aangeleverd door de provincies als onderdeel van de NOK2014. Opgenomen zijn alle concreet begrensde rijksdoelen aangevuld met verworven en/of ingerichte gronden binnen zoekgebieden (exclusief zoekgebied bufferzone)., , In 2009 is er een Nulmeting Op Kaart gemaakt dat de voortgang van de verwerving dat de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 beschrijft. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. In 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn er updates gemaakt van dit bestand: Natuurmeting Op Kaart. Dit bestand is de uitkomst van de Natuurmeting Op Kaart 2014. Dit is de vereenvoudigde versie ten behoeve van de mapservices.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2014/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata