Geo services - PDOK

Dataset: Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (WMS)

Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (WFS)

Overzicht van projecten waarin agrariërs, waterschappen en andere partijen onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken aan een betere waterkwaliteit, beter omgaan met zoetwaterbeschikbaarheid en betere agrarische bedrijfsresultaten.

Type wfs
URL https://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata