Het gebruik van statistieken in het ruimtelijk domein

 

Het CBS stelt veel ruimtelijke statistieken beschikbaar. Ruimtelijke statistieken sluiten aan op de ruimtelijke structuur van Nederland, en niet op administratieve indelingen zoals provincies en gemeenten. Denk bij deze statistieken aan bevolkingskernen, vierkanten, nabijheidsgegevens, infrastructuur en bodemgebruik. Wij laten zien welke veranderingen te zien zijn in tijd en ruimte. Daarnaast tonen wij de mogelijkheden van koppeling tussen statistische gegevens uit Statline met de gebiedsindelingen die als service beschikbaar zijn.

Spreker(s)
CBS/Fiona Smith