Hoogwaardige geodata

 

Bij PDOK vind je hoogwaardige open geodatasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via diverse standaard webservices als view-, bevragings- en/of als download service.

PDOK zorgt er voor dat geodata snel gevonden wordt door veel aandacht te besteden aan het kwaliteitskenmerk ‘vindbaarheid’. Door de geodatasets te koppelen aan een thema wordt de samenhang en vindbaarheid vergroot.

PDOK stelt kwaliteitseisen aan de geodata van data-aanbieders die zij beschikbaar stelt en daarmee mag de data-afnemer verwachten dat hoogwaardige geodata wordt geleverd.