Inzicht in kwaliteit; nauwkeurigheid afbeelding van grenzen op de Kadastrale kaart

 

Het Kadaster gaat inzicht geven in de nauwkeurigheid waarmee de grenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Dat gaan we doen met kwaliteitslabels. Deze labels leveren we mee met de Kadastrale kaart. De labels geven informatie over afwijkingen van ingetekende grenzen op de kaart ten opzichte van werkelijke grenzen in het terrein. Het gaat dus om weergavekwaliteit. Dit maakt dat u beter inzicht krijgt in de bruikbaarheid van de Kadastrale kaart voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken. Wij geven u graag de sneak preview!

Spreker(s)
Kadaster/ Karin de Bourgraaf, Eric Hagemans en Leonie van de Wiel