Linked Data - PDOK

Linked Data

Linked Data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodanig dat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met open W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruik) kan worden. Dit zal resulteren in innovatie en betere dienstverlening, waarmee economische en sociale waarde wordt gecreëerd.

5 sterren data

De bruikbaarheid van Open Data wordt vaak weergegeven aan de hand van het 5 sterren model (ontwikkeld door Tim Berners Lee), waarbij meer sterren betere bruikbaarheid van data betekent. Een Linked Open Data set heeft de maximale score van 5 sterren, en is daarmee optimaal bruikbare data op het Internet.

SPARQL

Alle Linked Data zijn bevraagbaar door middel van het SPARQL endpoint. SPARQL is een gestandaardiseerde query taal voor Linked Data, en kan ook federatief verschillende datasets bij meerdere endpoints bevragen.