Linked Geo-erfgoeddata


Hoe verbind je nu de mooie werelden van Linked Data en Geodata met elkaar? Hoe versterken deze werelden elkaar? In deze presentatie delen we onze ervaringen met het publiceren van Linked Data in GIS-omgevingen en andersom, hoe je vanuit GIS-omgevingen Linked Data kunt bevragen en gebruiken.

We delen natuurlijk niet alleen onze successen maar ook waar we tegenaan gelopen zijn. Denken jullie mee met het oplossen van de problemen die er nog zijn?

Spreker(s)
RCE-Triply/Bart Boskaljon, Herman de Groot, Joop Vanderheiden en Wouter Beek