Nationaal Georegister release notes
  22 april 2024

 

 

Inhoudsopgave

 1. Verbeterde zoekfunctionaliteit in het NGR
  • 1.1 Filterwaardes kennen een insluiting en een uitsluiting optie
   • 1.1.1 Insluiting optie
   • 1.1.2 Uitsluiting optie
   • 1.1.3 Inzicht in Actieve filters
  • 1.2 Geavanceerd zoeken

 2. Beheren metadata
  • 2.1 Harvest proces, beheren metadata records in NGR
  • 2.2 Import
  • 2.3 Metadata beheer scherm (filters)

 3. Uitwisselen van metadata
  • 3.1 Uitfaseren van de q-service bevraging
  • 3.2 API aanroep in de nieuwe release is veranderd
  • 3.3 export functie RDF
  • 3.4 CSW bevragingen in de catalogus
 

 

1 Verbeterde zoekfunctionaliteit in het NGR

Er zijn een aantal verbeteringen t.a.v. het zoeken in NGR doorgevoerd. Een aantal verbeteringen zorgen voor een betere match tussen de zoekwoorden en de weergave van het resultaat. Daarnaast zijn er een aantal veranderingen in de zoek gebruikersinterface van het NGR. Deze worden in deze paragraaf beschreven.

1.1 Filterwaardes kennen een insluiting en een uitsluiting optie

1.1.1 Insluiting optie

Op deze afbeelding ziet u de de filter mogelijkheden die het NGR heeft voor bij het zoeken naar aanbieders, soorten data die u kan zoeken

Door de filterwaarde aan te klikken wordt er gezocht in de catalogus op metadata records waarin de filterwaarde voor komt. Hierbij wordt onder andere gezocht in de titels, samenvattende tekst en trefwoorden. Als bij de filterwaarde de box aangeklikt wordt dan wordt deze groen en bevat deze een kruisje in de box voor het filter. Het is mogelijk om binnen een ‘filter item’ (bijvoorbeeld Afbeelding van het woord organisatie in het NGR) 1 of meerdere filterwaarden (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat geselcteerd in het filter scherm van NGR) aan te klikken.

1.1.2 Uitsluiting optie

Het is ook mogelijk om te zoeken met uitsluitende waarden. Dit wordt zichtbaar door op een filterwaarde met de muis te gaan staan en dan verschijnt het ‘rode woord’ dat je kan uitsluiten. De waarde die geselecteerd is wordt uitgesloten bij het zoeken. Als de zoekterm in de titel, samenvattende tekst of trefwoorden voorkomt zal het record niet als zoekresultaat getoond worden.

Afbeelding uitlsuiting in NGR

1.1.3 Inzicht in Actieve filters

Onder het kopje ’ Actieve filters’ Kan men inzien welke filters er geselecteerd zijn.

Filterwaarden opgedaan maken/resetten.

Er zijn 2 manieren om de filterwaardes te resetten. Met het resetten van de filterwaarden worden de eerder aangeklikte filters verwijderd.

De eerste manier is via de reeds bekende wijze met de knop Resetknop in het NGR om de filters te verwijderen op het zoekscherm. Er is een 2e manier bijgekomen namelijk door op het rode kruisje Rood kruisje in het NGR te klikken wordt de selectie ook verwijderd.

Inklappen en uitklappen van de filterwaarden met behulp van de geel gearceerde pijltjes (zie hieronder)
In de geel gearceerde pijltjes kan jde filters in en uitklappen in het filter venster

 

1.2 Geavanceerd zoeken

Bij geavanceerd zoeken zijn er een aantal zoekfuncties aangepast/ verplaatst.

Zoekbalk van het NGR

De INSPIRE thema’s zijn filterwaardes geworden aan de linker kant.
Verder zijn er een aantal filters te zien en aan te klikken in de ‘opties’ direct naast geavanceerd zoeken.

Opties scherm voor het geavanceerd zoeken

 

2 Beheren metadata

2.1 Harvest proces, beheren metadata records in NGR

Zoals bekend is het harvest proces één van de methodes om uw metadata records te beheren in het NGR. Na de release zal het harvest Geonetwork protocol (in NGR: Geonetwork (van 2.1 tot 3.X)) niet meer werken met een catalogus die nog op versie 3 of lager werkt. Wij adviseren u voor deze situatie om uw harvest protocol te wijzigen naar het OGC CSW 2.0.2 protocol voor de uitrol van de release zodat uw update proces zonder problemen voortgang kan hebben.

2.2 Import functie

Bij de import functie zijn er 2 extra opties bijgekomen waarvan u gebruik kan maken. Dit is de mogelijkheid om te ‘publiceren’ en ‘groepseditors toestaan om te bewerken’.

Scherm om records te importeren in het NGR

2.3 Metadata beheer scherm (filters)

In het ‘Metadata beheer’ scherm is het filteren op eigen records verplaatst naar de uitklapfunctie die geel gearceerd is. Als u deze geel gearceerde functie aanklikt wordt het scherm zooals hieronder geopend en kunt u zoeken op alleen de eigen records (is default aan). Als u deze uitzet dan ziet u alle metadata records die gekoppeld zijn aan de organisatie/groep waaraan uw account gekoppeld is.

Naast het zoeken op eigen records zijn er nog 2 extra zoek opties bijgekomen die voor zich spreken.

Metadata beheer scherm

3 Uitwisselen van metadata

3.1 Uitfaseren van de q-service bevraging

De q-service bgreensevragingen (bij het Q Search endpoint) waren gebaseerd op de GeoNetwork 3.0 Lucene zoekmachine. Lucene is vervangen door ElasticSearch en de q-service bevragingen zijn dien ten gevolge uitgefaseerd.

Er kan voortaan gebruik gemaakt worden van de CSW bevragingen. Zie voor uitleg paragraaf 3.5.

3.2 API aanroep in de nieuwe release is veranderd

De basis url voor het aanroepen van api requests is gewijzigd.
Van ‘/geonetwork/srv/api/0.1’/ naar ‘/geonetwork/srv/api/’, dus zonder versie in de url.

Een voorbeeld van de oude url:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/0.1/records?from=1&hitsPerPage=10&similarity=0.8

Deze is vervangen door:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records?from=1&hitsPerPage=10&similarity=0.8

3.3 export functie RDF

De RDF export functie is vervangen door een CSW bevraging. Zie scherm print hieronder.

Export overzicht die het NGR heeft

Het is vervangen door de CSW bevraging met als outputSchema: http://www.w3.org/ns/dcat#Link naar een externe pagina (zie voorbeeld in 3.5)

3.4 CSW bevragingen in de catalogus

Het Nationaal Geo Register kent twee CSW endpoints voor het ontsluiten van metadata gegevens:

Het tweede endpoint (CSW-INSPIRE) ontsluit alleen de Inspire metadata records zonder dat hiervoor een filter hoeft worden meegegeven. Beide endpoints kunnen worden bevraagd met HTTP GET of POST requests.

Het opvragen van de capabilities van de CSW service:

?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities

Voorbeeld request ophalen metadata record met filtering middels HTTP GET:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw-inspire?request=GetRecords&Service=CSW&Version=2.0.2&typeNames=gmd:MD_Metadata&resultType=results&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=type='service'+AND+organisationName='Beheer+PDOK'&sortBy=CreationDate:A

Voorbeeld request ophalen metadata record met filtering middels HTTP POST:

Een voorbeeld request die u kan doen in het NGR

Voorbeeld ophalen van een Metadata record in default formaat middels HTTP GET:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=2b087d2c-6a1c-4746-95c6-3d40bc4294f9

 

Voorbeeld ophalen van een Metadata record in RDF formaat middel HTTP POST:

 

Voorbeeld ophalen van een Metadata record in RDF

 

Wijzigingen:

In de GeoNetwork 3 CSW konden naast de standaard properties een aantal niet standaard properties worden gebruikt, zoals ‘protocol’ (&constraint=protocol=’OGC:WMS’). In plaats van ‘protocol’ kan nu de property ‘OnlineResourceType’ worden gebruikt (&constraint=OnlineResourceType='OGC:WMS').

Zie voor een lijst van toegestane queryables de Capabilities van de CSW service.