Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Proclaimer BGT

Het Kadaster is beheerder van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bouwt het Kadaster op dit moment aan de landelijke voorziening (LV BGT) en de Controleservice BGT.

In de LV BGT komen gegevens van verschillende bronhouders. Elke bronhouder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zijn gegevens. In de opbouwfase van de LV BGT en de Controleservice BGT probeert het Kadaster zo zorgvuldig mogelijk de meest actuele versie aan u beschikbaar te stellen. Werkt de LV BGT of de Controleservice BGT toch niet correct? Dan stellen wij het op prijs dat u dit bij ons meldt. U kunt daarvoor bellen met de klantenservice BGT van het Kadaster: (088) 183 46 00. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

Meer informatie over de BGT en de opbouw van de LV BGT vindt u op de site van het Kadaster. Actuele informatie over de wetgeving en de invoering van de BGT vindt u op pleio.nl.