Proclaimer BGT

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert het Kadaster de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het Kadaster onderhoudt daartoe de landelijke voorziening BGT (LV BGT) en de Controleservice BGT (CS BGT).

 

In de LV BGT komen de gegevens van verschillende bronhouders. Elke bronhouder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zijn gegevens. De Controleservice BGT ondersteunt de bronhouders.

Het Kadaster probeert zo zorgvuldig mogelijk de meest actuele versie van de LV BGT en de Controleservice BGT aan u beschikbaar te stellen. Werkt de LV BGT of de CS BGT toch niet correct, dan stellen wij het op prijs dat u dit bij ons meldt. Voor uw melding, vraag of opmerking kunt u terecht op: https://www.kadaster.nl/klantenservice-bgtLink naar een externe pagina.

Voor informatie over operationele zaken betreffende de BGT gaat u naar de website van het Kadaster: https://www.kadaster.nl/bgtLink naar een externe pagina.

Informatie over beleidszaken vindt u op https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/Link naar een externe pagina.