Voorgaande jaren

Op deze pagina vind je informatie over PDOK releases van voorgaande jaren.

Onderstaande .pdf bestanden kunnen worden geopend met behulp van het programma: Adobe Reader

 

2017

28-12-2017 Per 28 december 2017 is de basisset van BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek (CPT) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS, als WFS en als atomfeed.

21-12-2017 Per 21 december 2017 heeft het CBS via PDOK een update gerealiseed voor CBS Gebiedsindelingen INSPIRE geharmoniseerd.

06-12-2017 Per 6 december 2017 is PDOK Kaart ook beschikbaar via HTTPS.

08-11-2017 Per 8 november 2017 heeft het CBS via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland beschikbaar gesteld. Deze informatie is nu voor 2015 (v3) en 2016 (v2) geactualiseerd. Voor 2017 is een nieuwe dataset ontsloten

06-11-2017 Per 6 november 2017 is de BGT-kaart nu ook beschikbaar gesteld in pasteltinten.

26-10-2017 Op 26 oktober 2017 is een release voor NGR uitgerold met diverse functionele verbeteringen en bugfixes . Bekijk de releasenotes voor meer informatie.

11-09-2017 Op 11 september 2017 is een release voor NGR uitgerold waarin de volgende functionele aanpassing is gerealiseerd: in het uitgebreid zoeken scherm zijn de INSPIRE thema's nu alfabetisch gesorteerd.

07-09-2017 Per 7 september 2017 is de dataset Transport Netwerken - Kabelbanen (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

01-09-2017 Per 1 september 2017 is de Kadastrale kaart v2 uit productie genomen.

31-08-2017 Per 31 augustus 2017 is de dataset Vervoersnetwerken - Waterwegen (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

31-08-2017 Per 31 augustus 2017 is de dataset Geografische Namen (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

11-08-2017 Per 11 augustus is voor Actueel Hoogtebestand 1, 2 en 3 de WMS aangemerkt voor INSPIRE.

09-08-2017 Per 9 augustus is bij PDOK de Geomorfologische kaart 1:50.000 beschikbaar gekomen als WMS, WFS, WMTS en TMS. Deze dataset is aangemerkt voor INSPIRE.

09-08-2017 Per 9 augustus 2017 is de Bodemkaart 1:50.000 ook beschikbaar als WMTS en TMS.

27-07-2017 Per 27 juli 2017 zijn de Geluidskaarten spoorwegen en de Geluidskaarten Schiphol beschikbaar gekomen. Beide datasets zijn beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

18-07-2017 Per 18 juli 2017 is versie 3 van de Locatieserver beschikbaar gekomen. Meer informatie over deze release staat in de releasenotes.

04-07-2017 Per 4 juli 2017 is bij PDOK de Bodemkaart 1:50.000 beschikbaar. De Bodemkaart is beschikbaar als WMS, WFS en atomfeed. De WMS en WFS zijn ook aangemerkt voor INSPIRE.

06-06-2017 Per 6 juni 2017 biedt dataprovider Kadaster bij PDOK de Topografische kaart 1:1.000.000 aan. Met dit laatste nieuwe topografische product is de productfamilie van de Basisregistratie Topografie (BRT) compleet. Deze topografische kaart 1:1.000.000 is beschikbaar in twee varianten: TOP1000NL en TOP1000Raster.

08-06-2017 Per 8 juni 2017 is op veler verzoek (waaronder op de IdeaWall van PDOK) de BRT-Achtergrondkaart nu ook beschikbaar in WebMercator (EPSG:3857 projectie). Dit geldt voor alle drie de varianten van de BRT-A: standaard, grijs en pastel.

06-06-2017 Per 6 juni 2017 zijn bij PDOK zes datasets in productie genomen met veel waterdata van alle Nederlandse Waterschappen. Daarmee wordt het aanbod van geodata voor Nederland aanzienlijk verrijkt.

23-05-2017 Per 23 mei toont het KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in zijn viewer de locaties met mogelijke funderingsproblemen in Nederland. Deze kaart is nu ook beschikbaar op PDOK en in de PDOK Viewer.

28-02-2017 Per 28 februari 2017 heeft PDOK het nieuwe Forum gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen. Heb je een vraag over bijvoorbeeld de BAG, ben je ontwikkelaar en heb je een vraag over het opnemen van een webservice in je applicatie, hoe kan ik in Open Layers ….? Gebruik dan dit Forum!

10-02-2017 Per 10 februari 2017 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2016 met een resolutie van 25 cm als open data. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige 2015-foto met een resolutie van 50 cm. Deze huidige foto blijft overigens voorlopig nog beschikbaar.

01-02-2017 Per 1 februari 2017 is de dataset Bestuurlijke Grenzen ververst. De data bij PDOK die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot 1 januari 2017.

30-01-2017 Per 30 januari 2017 is het Nationaal Georegister volledig vernieuwd. De volgende link geeft inzicht in de opgeleverde functionaliteit.

2016

27-12-2016 Per 27 december 2016 heeft het CBS via PDOK de dataset CBS Aardgas- en electriciteitslevering beschikbaar gesteld.

15-12-2016 Per 15 december 2016 heeft PDOK de Locatieserver gelanceerd. De nieuwe Locatieserver is de fors verbeterde opvolger van de veel gebruikte PDOK geocodeerservice. De Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Men kan zoeken op BAG-data zoals adres, straat, woonplaats etc. De service kan eenvoudig opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.

23-11-2016 Per 23 november 2016 is ‘Verbeter de Kaart’ www.verbeterdekaart.nl voor de Basisregistratie Topografie (BRT) gelanceerd. Via ‘Verbeter de Kaart’ kan iedereen laagdrempelig terugmeldingen doen op de verschillende producten van de BRT (TOP10 t/m TOP250).Al deze terugmeldingen worden ook realtime als open data ontsloten via PDOK als WMS- en WFS-service. Hiermee is dit de eerste webservice van PDOK die live wordt bijgewerkt!

17-11-2016 Per 17 november heeft het CBS via PDOK het Bestand Bodemgebruik (BBG) 2012 beschikbaar gesteld. Het BBG 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland, en is aangemerkt voor het INSPIRE-thema ‘Land use’.

15-11-2016 Per 15 november verstrekt het CBS via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu voor 2014 (v3) en 2015 (v2) geactualiseerd. Voor 2016 is een nieuwe dataset ontsloten.

31-10-2016 Per 31 oktober 2016 kunt uw het downloadgebied van de Digitale kadastrale kaart zelf bepalen via PDOK. U kunt een gebied selecteren en dit downloaden in GML-formaat. Met deze functionaliteit, die nu beschikbaar is als bèta-versie, vervangt aanbieder Kadaster de provinciale en landelijke downloads. De gegevens zijn nu niet actueel, vanaf medio november zullen deze maandelijks geactualiseerd worden.

26-10-2016 Per 26 oktober 2016 serveert PDOK de Achtergrondluchtfoto van 2015. Deze luchtfoto (opnieuw in 50 cm-resolutie) vervangt de Achtergrondluchtfoto van 2014.

03-10-2016 Per 3 oktober worden op de PDOK achtergrondluchtfoto nu ook de straanamen getoond. Deze labeling heeft PDOK gerealiseerd na veel gebruikersverzoeken, onder meer gepost op de PDOK Ideawall.

16-08-2016 Per 16 augustus zijn bij PDOK nu ook de OpenTopo-kaarten van de hulpdiensten Fysieke Veiligheid beschikbaar. OpenTopo is een gedetailleerd topografisch kaartbeeld van Nederland. OpenTopo is samengesteld uit open databronnen, waaronder de TOP10NL (Basisregistratie Topografie), de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de OpenStreetMap (OSM) en de Provinciale Risicokaart.

27-07-2016 Per 27 juli is de Topografische kaart 1:100.000 (TOP100raster) via PDOK beschikbaar. PDOK stelt deze data beschikbaar in opdracht van het Kadaster. De TOP100 kaart geeft een vereenvoudigd beeld van de topografie weer. Deze kaartserie is geschikt als routekaart en als overzichtskaart, waarbij de topografische details nog aanwezig zijn. De basis voor deze nieuwe kaart is TOP10NL. Meer informatie over de data vindt u op de website van het Kadaster.

17-07-2016 Per 17 juli 2016 heeft het Kadaster de 3D Kaart van Nederland beschikbaar gesteld via PDOK. 3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven.

17-07-2016 Per 17 juli 2016 heeft het Kadaster via PDOK een gegevensbestand beschikbaar gesteld met daarin de driedimensionale weergave van de gebouwhoogte in Nederland.

13-07-2016 PDOK is afgelopen periode bezig geweest met de vernieuwing van het Nationaal Georegister (NGR). Een deel van de functionaliteit hiervan is gereed en nu als proefversie beschikbaar.

04-07-2016 Per 4 juli is bij PDOK de dataset beschikbaar die de no-fly zones voor drones aangeeft. Het Kadaster heeft deze webservices gerealiseerd in opdracht van het Ministerie van IenM en de Lucht VerkeersLeiding Nederland (LVLN), die verantwoordelijk is voor de brondata.

27-06-2016 Per 27 juni 2016 biedt het Kadaster de datasets ‘digitale Kadastrale Kaart’ (Basisregistratie Kadaster) en ‘TOP10NL’ (Basisregistratie Topografie) aan als linked open data. Naast deze datasets biedt het Kadaster een platform voor het omzetten van geodata naar linked open data en API’s.

20-05-2016 Per 20 mei 2016 De webservices van TOP10NL (top10nlv2) zijn aangepast aan het nieuwe datamodel van TOP10NL (versie 1.2). Ook zijn er kleine verbeteringen in de visualisatie doorgevoerd. Bij deze aanpassingen is een groot aantal lagen aangepast en ook een groot aantal lagen toegevoegd. De groepvisualisatie van TOP10NL is grotendeels gelijk gebleven.

12-05-2016 Per 12 mei 2016 Heeft de Rijksdriehoekmeting 679 RD-punten in haar bestand gesaneerd. Deze gesaneerde RD-punten hebben geen koppeling met de overige punten in het RD-net en hebben dus geen directe relatie met de transformatieprocedure RDNAPTRANS. Daarom is besloten deze punten niet meer te publiceren.

18-04-2016 Per 18 april 2016 levert het Kadaster voortaan dagelijks de mutaties van de Landelijke Voorziening (LV-BGT) aan PDOK. Voorheen vond dit wekelijks plaats. Daarmee wordt de updatefrequentie van de BGT nu aanzienlijk verhoogd. Ook zijn in deze release enkele verbeteringen rondom visualisaties en extracten doorgevoerd.

01-04-2016 Per 1 april heeft PDOK het bestaande Forum uitgefaseerd. Daarvoor in de plaats komt binnen enige tijd een nieuw en toegankelijker Forum. PDOK heeft het Forum versneld uitgefaseerd in verband met beheer- en beveiligingsdoeleinden. PDOK verwacht op afzienbare termijn het nieuwe Forum (momenteel in testfase) aan te kunnen kondigen.

23-03-2016 Per 23 maart is de PDOK Viewer aangepast: vanaf nu past het window van de Viewer zich automatisch aan de grootte van uw beeldscherm aan. Daardoor wordt de content van een dataset nog beter zichtbaar.

22-03-2016 Per 22 maart is de dataset Bestuurlijke Grenzen ververst. De data bij PDOK die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot 1 januari 2016. Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK)

25-02-2016 Per 25 februari 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij PDOK een nieuwe dataset Wijken en buurten 2015 beschikbaar gesteld. Ook zijn de datasets over 2013 en 2014 nu geactualiseerd.

15-02-2016 Per 15 februari 2015 heeft Provider Kadaster, verantwoordelijk voor de productie van een flink aantal INSPIRE-thema’s, via PDOK zijn derde, volledig volgens INSPIRE-eisen geharmoniseerde dataset ontsloten: Kadastrale percelen (INSPIRE geharmoniseerd)

04-02-2016 Per 4 februari 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij PDOK een nieuwe versie van de datasets Vierkanten 100 en 500 meter beschikbaar gesteld

08-01-2016 Per 8 januari 2016 is in de Luchtfoto Landelijke Voorziening Beeldmateriaal 2015 de laag RGB ortho25 landsdekkend beschikbaar. Hierin zijn de opnames van noord-oost Groningen van 2014

05-01-2016 Per 5 januari 2016 heeft Provider Kadaster, verantwoordelijk voor de productie van een flink aantal INSPIRE-thema’s, heeft via PDOK zijn tweede, volledig volgens INSPIRE-eisen geharmoniseerde dataset ontsloten: Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd).

05-01-2016 Per 4 januari 2016 heeft PDOK de gemeentelijke herindelingen per 2016 doorgevoerd in de geocodeerfunctionaliteit.

2015

21-12-2015 Per 21 december 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken drie onderdelen van de WarmteAtlas (Potentiekaart Omgevingswarmte, Potentiekaart Reststromen en Potentiekaart Restwarmte) en de Windkaart via PDOK beschikbaar gesteld als WMS, WFS en een atomfeed.

17-12-2015 PDOK biedt al enige tijd de mogelijkheid om via haar WFS ook het bestandformaat SHAPE (gezipt) op te vragen. Dit type (grote) requests heeft de afgelopen periode tot performance problemen geleid. Om dit te voorkomen stelt PDOK vanaf vandaag dit formaat voorlopig niet meer beschikbaar.

07-12-2015 Per 7 december 2015 heeft PDOK een attenderingsservice gelanceerd. Wilt u bijvoorbeeld op de hoogte blijven van nieuwe datasets, webservices die uit de lucht gaan, functionele ontwikkelingen en servicemeldingen? Laat dan uw emailadres achter bij PDOK

23-11-2015 Per 23 november 2015 heeft PDOK de nieuwe Geodatastore gelanceerd met deze voorziening kan elke (semi-)overheid vanaf nu haar geodata snel, betrouwbaar en kosteloos online beschikbaar stellen.

20-11-2015 Per 20 november 2015 heeft PDOK de dataset Normaal Amsterdams Peil (NAP) gelanceerd.

22-10-2015 Bij enkele webservices van PDOK werden ten onrechte lagen getoond die niet bij de betreffende services hoorden. Denk aan lagen als "TOP10NL" en "BAGviewer". PDOK heeft hiervoor inmiddels een oplossing doorgevoerd, waarmee dit issue nu is opgelost.

05-10-2015 Aanbieder Kadaster heeft op PDOK nu ook een downloadbestand beschikbaar gesteld van de TOP50NL. TOP50NL geeft het kaartbeeld van de topografische kaartserie 1:50.000 weer.

25-09-2015 Op 25 september is een nieuwe release van PDOK kaart gelanceerd.

10-09-2015 Per 10 september 2015 is een nieuwe dataset van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3) beschikbaar. Dit betreft de webservices WMS, WMTS, WFS, WCS en downloads van kaartbladen.

28-08-2015 Per 28 augustus 2015 zijn de webservices van noordzeekabelsenleidingen en noordzeewingebieden uitgefaseerd.

21-07-2015 Per 21 juli 2015 is de nieuwe dataset Adressen (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen via een WMS en WFS.

08-07-2015 In februari jl. ontsloot PDOK de CBS-dataset ‘Gebiedsindelingen’. Deze is nu geactualiseerd met de 2015-informatie. Deze update voor CBS Gebiedsindelingen van 2015 bevat 42 nieuwe lagen. Deze bestaan uit 19 gebiedsindelingen van 2015 en 2 nieuwe gebiedsindelingen van 2014 (wijk en buurt). Daarnaast zijn er 19 lagen van 2014 die de oude vervangen.

30-06-2015 Per 30 juni 2015 is de dataset CBS Wijken en Buurten 2014 beschikbaar gesteld via een WMS, WFS en een atomfeed.

30-06-2015 Per 30 juni 2015 is de dataset Historische rivierkaarten beschikbaar gesteld via een WMS.

02-06-2015 De BAG heeft een nieuwe service erbij: WMTS, URL is http://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts/bag?VERSION=1.0.0&request=GetCapabilities. Tevens is de SLD aangepast van de laag bag_pand_selected met titel: default polygon style. De kleur van de pand contour is nu groen in plaats van oranje.

29-05-2015 Per 29 mei 2015 is de dataset Spoorwegen beschikbaar via een WMS en WFS .

08-05-2015 De visualisatie van de panden in de BAG WMS is aangepast. Er worden nu geen schaduwen meer bij de panden getoond.

17-04-2015 Per 17 april 2015 is de dataset NOK 2014 beschikbaar gesteld via een WMS, WFS en een atomfeed.

09-04-2015 NGR 2.4.2 release uitgerold. Meer informatie over de inhoud vindt u in de releasenotes NGR 2.4.2

01-04-2015 Per 1 april 2015 serveert PDOK de Achtergrondluchtfoto van 2014. Deze luchtfoto (opnieuw in 50 cm-resolutie) vervangt de Achtergrondluchtfoto van 2009.

30-03-2015Het Kadaster heeft de nieuwe BRT-Achtergrondkaart (BRT-A) nu ook in pasteltint uitgebracht (WMTS en TMS).

17-03-2015 NGR 2.4.1 release uitgerold. Meer informatie over de inhoud vindt u in de releasenotes NGR 2.4.1

24-02-2015Luchtfoto Landelijke Voorziening Beeldmateriaal 2014, de laag RGB ortho25 is nu landsdekkend beschikbaar. Hierin zijn de opnames van het Waddengebied van 2013.

24-02-2015 Nieuwe versie Kadastrale Kaart (nu ook via WFS) beschikbaar (meer informatie vindt u in het nieuwsbericht)

24-02-2015 Cross domain access nu bij PDOK mogelijk (meer informatie vindt u in het nieuwsbericht)

18-02-2015 De dataset Bestuurlijke Grenzen is ververst. De data die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot en met 2014.

12-02-2015 Nieuwe dataset CBS Gebiedsindelingen met WMS en WFS services.

12-02-2015 Update van de services CBS Vierkanten 100m en Vierkanten 500m met nieuwe lagen voor 2014 en 2013.

06-02-2015 De weergave van de entries in de atomfeeds van PDOK zijn aangepast. Bovenaan de atomfeed vindt u nog steeds de titel van de betreffende dataset. In de entries is nu direct zichtbaar welk zip bestand gedownload kan worden.

05-02-2015 Geen BGT data via een atomfeed beschikbaar. Meer informatie vindt u in het meldingsbericht van PDOK

30-01-2015 NGR 2.4.0 release uitgerold. Meer informatie over de inhoud vindt u in de releasenotes NGR 2.4.0

16-01-2015 Nieuwe TOP10NL webservices (WMS, WMTS en TMS) vanaf nu beschikaar (meer informatie in het nieuwsbericht van PDOK)

15-01-2015 In de PDOK Viewer wordt een legenda bij de BGT -services getoond

15-01-2015 de BGT WMTS en TMS tonen nu ook objectinformatie (het zgn. ‘i-tje’ voor objecten). De informatie die u te zien krijgt is echter summier omdat deze functionaliteit nog in ontwikkeling is (zodra de volledige objectinformatie getoond wordt zullen wij dit melden)

15-01-2015 Zoomniveau 15 en 16 van de BGT TMS en WMTS services beschikaar

15-01-2015 BGT-kaartbladfunctionaliteit is verbeterd: er kunnen nu één of meer kaartbladen geselecteerd en gedownload worden (in de vorm van extracten). Dit downloaden kan vervolgens in twee formaten: GML en GML light

2014

18-12-2014 PDOK Achtergrondluchtfoto nu ook via https benaderbaar.

01-12-2014 Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (Ministerie van Economische Zaken) – atomfeed in productie

01-12-2014 Vogelrichtlijn verspreiding van soorten (Ministerie van Economische Zaken) – atomfeed in productie

01-12-2014 Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (Ministerie van Economische Zaken) – WMS en WFS en atomfeed in productie

18-11-2014 TOP10NL 3D dataset van omgeving Valkenburg (L.) als download beschikbaar via PDOK

13-11-2014 Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (Ministerie van Economische Zaken) – WMS en WFS in productie

13-11-2014 Vogelrichtlijn verspreiding van soorten (Ministerie van Economische Zaken) – WMS en WFS in productie

13-11-2014 Verkeersscheidingsstelsel (Rijkswaterstaat) – WMS en WFS in productie

13-11-2014 Schelpdierwater (Rijkswaterstaat) – WMS en WFS in productie

02-10-2014 CBS Bestand Bodemgebruik 2010 - INSPIRE default SLD is verwijderd

02-10-2014 CBS Bestand Bodemgebruik 2010 - INSPIRE legenda is verwijderd uit de capabilities

25-08-2014 De webservices van Noordzee Maritieme grenzen zijn uitgefaseerd

PDOK Release notes 25 augustus 2014 (bestandsgrootte: ca. 200 KB)

PDOK Release notes 22 juli 2014 (bestandsgrootte: ca. 200 KB)

PDOK Release notes 23 juni 2014 (bestandsgrootte: ca. 200 KB)

PDOK Release notes 26 mei 2014 (bestandsgrootte: ca. 200 KB)

PDOK Release notes 28 april 2014 (bestandsgrootte: ca. 195 KB)

NGR Release notes 28 april 2014 (bestandsgrootte: ca. 216 KB)

PDOK Release notes 31 maart 2014 (bestandsgrootte: ca. 200 KB)

NGR Release notes 31 maart 2014 (bestandsgrootte: ca. 186 KB)

PDOK Release notes 25 februari 2014 (bestandsgrootte: ca. 191 KB)

PDOK Release notes 27 januari 2014 (bestandsgrootte: ca. 198 KB)

NGR Release notes 27 januari 2014 (bestandsgrootte: ca. 183 KB)

2013

PDOK Release notes 16 december 2013 (bestandsgrootte: ca. 201 KB)

NGR Release notes 27 november 2013 (bestandsgrootte: ca. 193 KB)

PDOK Release notes 27 november 2013 (bestandsgrootte: ca. 201 KB)

NGR Release notes 21 oktober 2013 (bestandsgrootte: ca. 250 KB)

PDOK Release notes 21 oktober 2013 (bestandsgrootte: ca. 197 KB)

PDOK Release notes 23 september 2013 (bestandsgrootte: ca. 203 KB)

PDOK Release notes 19 augustus 2013 (bestandsgrootte: ca. 205 KB)

PDOK Release notes 24 juni 2013 (bestandsgrootte: ca. 277 KB)

PDOK Release notes 27 mei 2013 (bestandsgrootte: ca. 351 KB)

PDOK Release notes 19 april 2013 (bestandsgrootte: ca. 366 KB)

PDOK Release notes 18 maart 2013 (bestandsgrootte: ca. 281 KB)

PDOK Release notes 18 februari 2013 (bestandsgrootte: ca. 176 KB)

PDOK Release notes 18 januari 2013 (bestandsgrootte: ca. 202 KB)