Restful-API’s

Steeds meer datasets worden niet alleen ontsloten via Geo standaarden maar ook via de web standaarden. Deze datasets worden dan onder andere ontsloten via een RESTful JSON API met HAL hypermedia controls.

De gebruiker krijgt hiermee de mogelijkheid om de data op nieuwe manieren te bevragen en daarmee verschillende doorsnedes te maken die hij zelf kan gebruiken in zijn applicatie. De RESTful JSON API's zijn uitgebreid gedocumenteerd volgens de OpenAPI specification standaard om het daarmee eenvoudiger voor de gebruiker te maken om de API te bevragen. De RESTful API's ondersteunen waar mogelijk paginering, waarmee het mogelijk wordt om ook een groter aantal resultaten op te halen.

Voorbeeld van een dataset die als Restful API beschikbaar wordt gesteld is de BAG