SPARQL

SPARQL is de bevraagtaal voor Linked Data die PDOK aanbiedt. Hierbij kan niet alleen data in één dataset bevraagd worden, maar is het mogelijk om data uit meerdere linked datasets te bevragen en te combineren. Dit is ook mogelijk als de dataset niet door PDOK worden ontsloten.