Updates

PDOK kent twee type updates: de data update en de dataset update.

Updates van de data betreffen het aanleveren van nieuwere data, en géén wijziging in het datamodel en/of de service.

Het updaten van de data is mogelijk op twee manieren: handmatig en automatisch. Het handmatig aanleveren is bedoeld voor een dataset die maximaal 3 keer per jaar wordt aangeleverd. Mocht een dataset vaker moeten worden geüpdatet zoals maandelijks of iedere dag dan zal dit proces worden geautomatiseerd. Dit wordt met u als data aanbieder besproken.

Een update van de dataset betreft juist wel een wijziging van het model en/of service, waardoor de structuur van de dataset verandert en er daardoor geen 1: 1 geautomatiseerde update meer mogelijk is. De kosten van een update van de dataset worden door PDOK vooraf via offerte benoemd.

PDOK verzorgt voor u als aanbieder standaard de communicatie bij het beschikbaar stellen van updates van uw datasets op PDOK.