Van PDOK data naar gezonde gebiedsontwikkeling

 

Zoals de data- en kennishub gezond stedelijk leven aangeeft, is de noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren op dit moment groot. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, veilige en duurzame voedselketens en schaarse grondstoffen. Maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen. Hiervoor is er niet alleen behoefte aan beschikbare data en analysemethoden, maar ook moeten deze transparant en inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. In deze presentatie lichten wij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe hoe data van PDOK via een open ecosysteem van applicaties kan bijdragen aan gezonde gebiedsontwikkeling. Hierbij komen aspecten als data analyse, digital twins en open standaarden aan de orde in de context van de ontwikkeling van ruimtelijk beleid.

Spreker(s)
Tygron/Hedi van Dijk-Poot en provincie Utrecht/Luc de Horde