Verschillende georegistraties in samenhang bevragen

 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Om verstandige keuzes te kunnen maken, is inzicht nodig. En dat inzicht komt mede voort uit data over onze leefomgeving. In het kader van de beleidsvisie Zicht op Nederland, werken Kadaster en Geonovum aan een oplossing waarmee je samengestelde gegevens uit de verschillende georegistraties kunt halen. In de verschillende registraties die de overheid beheert, is veel praktische basisinformatie te vinden. Om die informatie eruit te halen, moet je weten wat je in welke registratie kunt vinden en hoe verschillende gegevens met elkaar samenhangen. Dat vraagt kennis die niet iedereen heeft en die tijd kost om je eigen te maken. Om hergebruik van gegevens uit de georegistraties eenvoudiger te maken, hebben Kadaster en Geonovum verkend in hoeverre een samenhangend semantisch model en een API-orkestratielaag kunnen helpen om gegevens in samenhang op te vragen. We lichten het model toe, demonstreren de toepassing en we nemen je mee in wat ook jij hiermee kunt.

Spreker(s)
Kadaster/Marcel Reuvers en Geonovum/ Linda van den Brink