Voor aanbieders

PDOK biedt digitale geo-informatie van de overheid. Het ontsluiten van deze informatie gaat via een centrale faciliteit, het PDOK-platform. Dit garandeert actuele en betrouwbare digitale geo-informatie met een optimale beschikbaarheid. De PDOK-services zijn open en voor iedereen kosteloos te gebruiken. De overheid wil met open data de innovatie en het gebruik van geo-informatie stimuleren.

Data provider

Overheden kunnen één of meerdere datasets bij PDOK als open data beschikbaar stellen. Veelal bevatten deze sets geodata voor heel Nederland of grote delen ervan. Daarbij is het mogelijk om deze beschikbaarstelling conform de eisen van INSPIRE te laten zijn, inclusief dataharmonisatie.

Producten

Als aanbieder kunt je de data in twee soorten producten online ontsluiten:

  • Data webservices. Dit zijn geografische datasets die worden geserveerd via een aantal verschillende protocollen: WMS, WFS, WMTS en TMS. Om deze protocollen te kunnen gebruiken is het nodig om de URL van de betreffende service aan te roepen. Het URL overzicht geeft per dataset de URL en de metadata. Mocht je meer willen weten over de diverse protocollen dan kan je de pagina Uitleg over services raadplegen.
  • Data Downloads. Dit zijn complete geografische datasets (meestal in GML of GeoTIFF formaat) die gebruikt kunnen worden in GIS-pakketten zoals ArcGIS, QGIS , GeoMedia en andere GIS-software. Gebruik wordt gemaakt van Atom feeds om de downloadlocatie en de metadata te tonen.

Linked data en API's

Ook is het mogelijk de data in linked data-formaat en API te serveren. PDOK heeft daarvoor het Dataplatform beschikbaar.

Ontsluiten

Mocht je als overheid de data via PDOK willen ontsluiten, neem dan contact op met PDOK. Er volgt een intakegesprek, waarin je als data-provider de wensen kunt aangeven. Daarna ontvang je een vrijblijvende offerte voor de daadwerkelijke ontsluiting van de geodata.

Communicatie

Bij het live zetten van uw dataset verzorgt PDOK daarover desgewenst communicatie via PDOK.nl, de Attenderingsservice, het Forum en Twitter.

Vindbaarheid

PDOK maakt je data vindbaar via haar eigen PDOK-platform, in het Nationaal Georegister, in de PDOK Viewer en in PDOK Kaart. Dit zijn andere ingangen op dezelfde PDOK-bestanden en -services, waarbij de consistentie is geborgd. Afnemers kunnen dus het kanaal kiezen dat hen het beste past. Ook is er het Forum, waar gebruikers van de data elkaar onderling kunnen supporten in het gebruik ervan. Deze community wordt veel gebruikt.

Voor meer informatie over de PDOK-dienstverlening, klik hierLink naar een externe pagina voor de PDC Aanbieders.

Klik hier voor de datasets die al op PDOK voor iedereen beschikbaar zijn.