WCS

De Web Coverage Service (WCS) is een protocol voor de open uitwisseling van geografische rasterdata, dit in tegenstelling tot de Web Feature Service, die functies beschrijft op vectordataLink naar een externe pagina.

Het verschil is dat rasterdata direct weer te geven zijn als een kaart via het WCS-protocol – het zijn dus ruwe data – en vectordata afkomstig zijn van een tabel (uit een databank of shapefile) en niet direct als kaart weergegeven kunnen worden via het WFS-protocol, maar via het WMS-protocol kan er wel een kaart gegenereerd worden met behulp van het geometrieveld (in de tabel) en een daaraan gelinkt stylesheet (voor het inkleuren van de data, met andere woorden de symbologie).

Voorbeelden van een WCS bevraging:

WCS protocol versie 2.0.1:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wcs/v1_0/?&version=2.0.1&request=GetCoverage&service=WCS&CoverageID=ahn3_5m_dtm&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992&format=image/tiff&scalesize=x(1000),y(1000)&subset=x(189262,192262)&subset=y(442953,445953)Link naar een externe pagina

WCS protocol versie 1.0.0:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wcs/v1_0/?&version=1.0.0&request=GetCoverage&service=WCS&coverage=ahn3_5m_dtm&crs=EPSG:28992&bbox=189262,442953,192262,445953&format=GEOTIFF_FLOAT32&resx=3&resy=3Link naar een externe pagina

Schermafbeelding van een WCS bevraging
Resultaat van bovenstaande bevraging.