3 datasets van RWS per 1 november 2021 uit productie

Per 1 november 2021 heeft PDOK de volgende datasets uit productie genomen.

• Ecotopen
• Kaderrichtlijn water EU 2009
• Zeegraskartering

Dit gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS), de provider van deze data.

Eerdere communicatie daarover vindt u hier.