5 datasets bij PDOK per vandaag uit productie

Op 27 oktober 2022 heeft PDOK aangekondigd dat een vijftal datasets op verzoek van aanbieder Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat per vandaag uit productie gaan. Zie ook de eerdere nieuwsberichten (GeluidskaartenLink naar een externe pagina en VerkeersongevallenLink naar een externe pagina ). De URL's zijn nu per vandaag uitgezet.

Het gaat om de volgende datasets:

  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lden
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lnight
  • Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

URL’s

Het betreft de services met de volgende URL's:

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Geluidskaarten Schiphol 2016 Lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaarten Schiphol 2016 Lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017
WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wms/v1?SERVICE=WMS&request=getcapabilities
WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wfs/v1?SERVICE=WFS&request=getcapabilities