BGT Features (OGC API) zijn nu ook beschikbaar

Na de succesvolle lancering van de BGT Vector Tiles in 2023 (OGC API Tiles), lanceren PDOK en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met trots nu ook de BGT via Features (OGC API).

Meteen kennismaken met de BGT Features?

De OGC API Tiles en Features zijn in één en dezelfde API (landingspagina) beschikbaar via een nieuwe URL: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1. De URL-wijziging wordt overigens ingegeven door de API-richtlijn van de Nederlandse overheid.

De huidige API komt hiermee na de gebruikelijke 6 maanden te vervallen, gebruikers van de BGT Vectortiles wordt verzocht om de nieuwe URL te gebruiken.

Wat zijn OGC API Features?

Eén van de voordelen van de OGC API’s is dat het gebaseerd is op moderne REST API ’s en daarmee aansluit bij wereldwijde standaarden. Specifieke geo-kennis of het gebruik van een GIS-applicatie zijn niet nodig om gedetailleerde feature informatie uit de data te gebruiken. De API voldoet aan de OGC specificaties en realiseert de Features part 1 en 2. Complexe filtering (part 3) is nog niet beschikbaar.

Meer informatie over OGC API’s is te vinden op de website van PDOK of lees de FAQ.

Waar kan je de BGT Features vinden?

De BGT Features zijn te vinden via de PDOK dataset pagina, door direct naar de landingspagina te navigeren of de OpenAPI specificatie te raadplegen. Via de BGT productenpagina is aanvullende informatie te vinden over de Vectortiles, de Features en andere BGT-producten.

Gebruik je de landingspagina als startpunt? Dan vind je daar aanvullende metadata waaronder een verwijzing naar het Nationaal Georegister. Via de landingspagina zie je in één oogopslag alle relevante productinformatie zoals de al genoemde OpenAPI specificatie API, de conformiteitsklassen via de conformance API, en de Features via de collections API.

De al eerder gelanceerde BGT Vectortiles, maar nu onder een nieuw versienummer, zijn via de gebruikelijke weg te vinden via de Tiles, Styles en Tilematrix Sets.

Wat bevat de BGT Features?

De BGT Features (OGC API) biedt de mogelijkheid om specifieke objecten (features) van de BGT op te vragen (downloaden) op basis van bijvoorbeeld een interessegebied (boundingbox) of op basis van een ID (Lokaal_id). Per keer kun je maximaal 1.000 features opvragen en met cursor pagineren kun je steeds de volgende 1.000 features ophalen.

De BGT Features (OGC API) bevat de complete BGT inclusief historie. Dit betekent dat bij het bevragen van data hiermee rekening gehouden moet worden. Het is mogelijk om de volledige historie van één of meerdere objecten van de BGT op te vragen, of door het geven van een peildatum de stand van één of meerdere features per die datum op te vragen.

Kenmerken op een rij:

  • dagelijks (voor 12:00) bijgewerkte data te gebruiken.
  • data in diverse projecties (RD, Webmercator en ETRS89) te gebruiken.
  • data via een selectie (BBOX) te bevragen.
  • maximaal 1.000 objecten per bevraging te ontvangen en te cursor pagineren.
  • te filteren op peildatum en/of op ID.
  • gemakkelijk een bevraging te delen via een (deep-)link.
  • diverse formaten (GEOJSON, JSON, JSON-FG en HTML) te gebruiken.

Schermpring landingspagina van de nieuwe BGT API   Voorbeeld van een bevraging van de BGT API  

Toekomstige ambitie

PDOK werkt continu aan verbetering van het platform en de kwaliteit van de geleverde services en API’s.

Behalve de BGT, de BAG en de Bestuurlijke Gebieden heeft PDOK de ambitie om OGC API’s voor alle data-aanbieders beschikbaar te stellen. Hiervoor zal het platform voldoende geautomatiseerd moeten zijn en daarbij voldoen aan de gestelde performance- en kwaliteitscriteria.

Ook ontwikkelingen van de resterende OGC API specificaties zijn onderdeel van de toekomstige ambitie. Aankondiging van verbetering en vernieuwing vindt plaats via de gebruikelijke kanalen (website, attenderingservice, GeoForum en X (voorheen Twitter). Wil je snel op de hoogte zijn, maak dan gebruik van de attenderingservice en schrijf je in.

Deel je je ervaringen met ons via het GeoForum?