Dataset ‘Spoorwegen’ van RWS uitgefaseerd

De dataset ‘Spoorwegen’ die Rijkswaterstaat (RWS) bij PDOK serveert, is nu bij PDOK uit productie genomen. In plaats daarvan is sinds enige tijd de actuele dataset ‘Spoorwegen’ van ProRail bij PDOK beschikbaar.

Spoorwegen

ProRail beheert een groot aantal datasets met spoorse objecten. Via PDOK biedt ProRail de dataset ‘Spoorwegen’ aan. Deze dataset bestaat uit zeven kaartlagen, te weten: tracé, kilometrering, spooras, stations, wissels, kruisingen en overwegen.

Deze geo-informatie wordt geserveerd via de koppelvlakken WMS en WFS:

WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/spoorwegen/wms?request=GetCapabilities
WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/spoorwegen/wfs?request=GetCapabilities

Communicatie

Eerder communiceerde PDOK over deze uitfasering in onderstaande nieuwsberichten: