Datasets Statistical Units Vector en CBS Gebiedsindelingen geüpdatet

Per 9 februari 2024 zijn de datasets CBS Gebiedsindelingen en Statistical Units Vector geüpdatet bij PDOK .

Statistical Units Vector (INSPIRE geharmoniseerd)

Het CBS stelt bij PDOK een nieuwe dataset INSPIRE Statistical Units Vector beschikbaar. De data betreft het peiljaar 2023. De dataset is ingericht volgens de INSPIRE geharmoniseerde digitale vlakkenkaart van Nederland op basis van de CBS Gebiedsindelingen. Opgenomen zijn de volgende regio’s: buurt, wijk, gemeente, provincie, landsdeel, nuts1, nuts2, nuts3, coropgebied en ggdregio. De dataset is te vinden via de PDOK datasetpaginaLink naar een externe pagina en via de volgende URL’s:

WMS: https://service.pdok.nl/cbs/statisticalunitsvector/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WFS: https://service.pdok.nl/cbs/statisticalunitsvector/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/statisticalunitsvector/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

 

Nieuw: CBS Gebiedsindelingen 2024 en update voor 2023

De nieuwe CBS Gebiedsindelingen voor 2024 zijn nu ook beschikbaar bij PDOK. In de geopackages voor 2023 en 2024 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd: deze bestanden bevatten nu de zogenoemde GIR-tabel (Gebiedsindelingenregister). Deze tabel legt de relatie tussen de gemeentelijke indeling en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Bij het bestand van 2023 is de inhoud van de kolom 'jrstatcode' hersteld in de meeste labelpointlagen. Alleen het labelpoint voor wijk en buurt zijn op waren compleet.

De CBS Gebiedsindelingen geven de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam “gegeneraliseerd” staat. Alleen gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet-gegeneraliseerd voor.

De dataset is te vinden via de PDOK datasetpaginaLink naar een externe pagina en via de volgende URL’s:

WMS: https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2024/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WFS: https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2024/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
ATOM:https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/atom/v1_0/index.xmlLink naar een externe pagina