Dataset: Statistical Units Vector (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset Statistical Units Vector is de INSPIRE geharmoniseerde dataset van de CBS gebiedsindelingen. Deze geeft de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert.

Omschrijving

Dit is de INSPIRE geharmoniseerde dataset van de CBS gebiedsindelingen. Het geeft de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar in gegeneraliseerde vorm. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

Bij de update rond 1 juli worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente Landsdeel Provincie Buurt COROP-gebied GGD-regio NUTSNUTSNUTS3 Wijk Grootstedelijke aglomeratie Stadsgewest COROP-plusgebied COROP-subgebied Landbouwgebied Landbouwgroep RPA-gebied Toeristengroep Toeristengebied Arrondissementsgebied Brandweerregio Kamer van Koophandelregio Politieregio Regionale Eenheid Veiligheidsregio Zorgkantoorregio Arbeidsmarktregio Jeugdzorgregio Ressort.