Gebruik data van waterschappen flink toegenomen

De waterschappen publiceren al een aantal jaar data op PDOK en het NGR. In 2020 is door Kadaster, RIONED, Geodan, Nieuwland, IHW, de waterschappen en het team van het programma Datastromen van Het Waterschapshuis (HWH) hard gewerkt om de data uit de kernregistraties van waterschappen beter leesbaar te publiceren. Zoals informatie over kunstwerken (bruggen), waterbeheergebieden en -lopen.

Data die stroomt

Alle waterschappen publiceren wekelijks hun data via de landelijke portalen PDOK en NGR (Nationaal Geo-Register); hier is de data gemakkelijk in te zien en te downloaden als GeoPackages. Er is een viewservice waarmee je de objecten kunt tonen in een (online) kaart én er is een downloadservice waarmee je verschillende datasets kunt bekijken en bewerken in een GIS-applicatie. De ambitie van het programma Datastromen is om data te laten stromen. We gaan er vanuit dat we daarin geslaagd zijn met deze verbeteringen.

Praktijkvoorbeelden

De eerste tekenen zijn zeer positief, steeds meer geïnteresseerde afnemers weten de gegevens van waterschappen op PDOK te vinden. De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om op basis van de data de doorvaarbreedtes van bruggen te bepalen, handig voor het voorbereiden van toertochten. De politie wil inzicht in de namen van bruggen om bij noodoproepen sneller ter plaatse te kunnen zijn. Verschillende adviesbureaus zien mogelijkheden om data op landelijk niveau uniform op te halen en in te zetten voor landelijke analyses en in lokale projecten.

URL’s

Bekijk en gebruik de data op onderstaande links: