VIVET brengt status grote transformatorstations elektriciteitsnet in beeld

VIVET (Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie) stelt de bètaversie van een nieuwe kaart beschikbaar met de naam Beschikbare Capaciteit Elektriciteitsnet, met informatie over de uitbreidingen van elektriciteitsstations van de regionale netbeheerders. Het gaat om transformatorstations van 25 kilovolt (kV) en groter.

De dataset Beschikbare Capaciteit Elektriciteitsnet geeft nog geen volledig beeld omdat niet alle actuele gegevens automatisch en volledig aangeleverd kunnen worden. Het doel is om de kaart volledig up-to-date te hebben in het 2e kwartaal van 2022. Uiteindelijk zal de Beschikbare Capaciteit Elektriciteitsnet een kaart zijn met een indicatie van de beschikbare transformatorcapaciteit en de geplande investeringen (3, 5 en 10 jaar) voor stations met een spanning van 25kV en meer. Kijk voor meer informatie over het gebruik van deze informatie op https://www.pdok.nl/introductie/-/article/beschikbare-capaciteit-elektriciteitsnet-1Link naar een externe pagina.

In diverse visualisaties zijn de stations met de actuele en toekomstige beschikbare invoer- en uitvoercapaciteit van het elektriciteitsnet te zien. Kijk op onderstaande links voor een preview of voor direct gebruik:

Preview: https://app.pdok.nl/reviewer/#/wms/https%3A%2F%2Fservice.pdok.nl%2Fkadaster%2Fnetcapaciteit%2Fwms%2Fv1_0%3Frequest%3DGetCapabilities%26service%3DWMSLink naar een externe pagina
WMS: https://service.pdok.nl/kadaster/netcapaciteit/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

Update 2e kwartaal 2022

De netbeheerders vinden het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens transparant te maken en te delen via de ingerichte platforms. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart met betrekking tot de beschikbare te contracteren capaciteit. Het is de bedoeling dat actuele data over de capaciteit en geplande investeringen op de onderstations in het 2e kwartaal van 2022 automatisch worden geüpdatet en beschikbaar gesteld via PDOK.nl.

Over VIVET

VIVET is een samenwerkingsverband van de vijf publieke organisaties CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en RWS, ondersteund door de ministeries EZK en BZK. Het doel van de samenwerking is om de informatie en gegevens die nodig zijn voor de energietransitie te bundelen en beschikbaar te stellen voor de partijen die daarmee aan de slag gaan.